Bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin :

 +Mục đích:

Ban Quản Lý Website TMĐT GIa Huê cũng yêu cầu Thành viên cung cấp một số thông tin cần thiết để chứng thực tài khoản của họ (ví dụ họ và tên, địa chỉ email và các thông tin khác ) hoặc xác định và quản trị rủi ro..

 +Phạm vi: 

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website TMĐT Gia Huê, Website chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Thành viên sẽ không được lưu giữ.

2- Phạm vi sử dụng thông tin :

•Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

   •Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và website TMĐT Gia Huê;

   •Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

    •Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

3- Thời gian lưu trữ thông tin :

  - Tất cả  thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất.

  - Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Thành viên tại website TMĐT Gia Huê, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website TMĐT Gia Huê.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân :

   CÔNG TY TNHH GIA HUÊ

Địa chỉ: Tầng Lững, Tòa Nhà An Phú, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ chí Minh

Sđt : (848) 38646930 (848) 38624706
Email : giahueco@gmail.com

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, nhấn vào mục “Thông tin tài khoản” để thay đổi các thông tin cá nhân.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng :

- Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Thành viên quản lý. Do đó, Thành viên phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, Công ty  TNHH GIA HUÊ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

   - Website TMĐT Gia HUÊ cam kết  không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Thành viên có những hành động vi phạm pháp luật.

Điều khoản cam kết :

   -  Công ty  TNHH TM GIA HUÊ cam kết thực hiện đúng các quy định trong Quy chế này trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ TMĐT với loại hình dịch vụ khuyến mại trực tuyến trên website http://tanphuonghoang.viennam.info/

   -  Đồng thời công ty  TNHH GIA HUÊ cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo quy định pháp luật.

Thông tin liên quan

Copyright © 2017 giahue.com